Köpeğin Dışkı Yemesi

Köpeğin neden dışkı yiyor ? sorusunun yanıtı ve çok daha fazlası Loyal Friend'de.

Her ne kadar yaşamımızda oldukça geniş yer tutsalar da köpeklerle ilgili bilmediğimiz ya da öğrenmeyi istemediğimiz noktaların başında kaprofaji yani köpeklerde dışkı yeme problemi gelir. Dostumuzun kendi dışkısını yemesi vücuduna katlanılması zor bir ağız kokusu dışında geniş ölçekli bir etkiye sebebiyet vermese de hiç şüphesiz hoş bir davranış değildir ve bu alışkanlık zamanla çeşitlenerek sokakta görülen diğer dışkılara doğru yönelebileceğinden ve bu durum da dostumuzun kısa sürede birçok hastalığa ev sahipliği yapacak bir vücuda sahip olmasının önünü açacağından dolayı dostumuzun kendi kakasını yemesi problemine vakit kaybetmeden ve en kesin fakat sevecen bakış açısıyla müdahale edilmesi gerekir.

Köpekler Neden Dışkı Yer ?

Bu sorunun yanıtını net ifadelerle ‘köpeklerin dışkı yemesi bu etkenlere bağlıdır‘ şeklinde vermek mümkün olmamakla birlikte, burada ifade edilecek olan etkenler tecrübe ve gözlem ile saptanmıştır.

Köpeklerde fazla yemek zaman zaman kusmaya neden olabilir.

Köpeğin kakasını yemesi sorunuyla ilgili değinilmesi gereken ilk etken; dostumuzun beslenme programındaki olası problemlerdir. Dostumuzun yaşı, ırkı, cinsiyeti, gebelik durumu ve fiziksel aktivitelerde ne denli enerji harcadığı faktörleri, besin gereksiniminin belirlenmesi adına kritiktir. Bu açıdan bakıldığında; köpeğimizin dışkı yemesi durumuyla karşılaştığımızda ilk gözden geçirmemiz gereken noktanın dostumuzun beslenme programı olduğu görülür.

Burada özellikle gebelik durumunun diğer etkenlerle kıyaslandığında çok daha değişken bir yapıya sahip olduğunu ifade etmek gerekir. Buna en net örnek; gebe köpeklerin enerji ihtiyaçlarının, gebeliğin 8. haftasından sonra standartların 3 katına kadar ulaşacağıdır. Dolayısıyla gebe köpeklere gerek gebelik gerekse de yavrularını büyütme süreçlerinde beslenme programlarındaki belirgin değişimler ile destek olunması gerekir.

Köpeklerde tuvalet eğitimi noktasında disiplin en önemli kavramdır.

Yine bu bağlamda köpeklerde gebeliğin etkilerinden devam etmek gerekirse, dostlarımızın kendi dışkılarını yemesine neden olması muhtemel ikinci faktör olan annelik içgüdüsünü yakından incelemek mümkündür. Dışkı tüketimi noktasında annelik içgüdüsünün etkisi iki farklı şekilde görülür;

  • Avcı hayvanların yavrularının dışkılarını bularak onlara ulaşmasını engellemek adına yavrularının dışkılarını yemesi.
  • Yavruların büyültüldüğü ortamda dışkılama yapmalarının çeşitli hastalıklara neden olabileceği düşüncesi.

Yani; anne köpek, yavrularını korumak adına onların dışkılarını yiyebilir ve bu durum da yavrularak yuvadan ayrıldıktan sonra kazanılmış alışkanlığa bağlı olarak devam edebilir. Buraya kadar değinilen iki noktaya bakıldığında; köpeklerin kendi dışkılarını yemesinin nedenleri gözlemlerle tespit edildikten sonra bu durumu doğuran etkenlerin ortadan kaldırılması mantığıyle çözüm aranmasının izlenmesi gereken en net çizgi olduğu görülür.

Yavru köpeklerde tuvalet eğitimi oldukça hassas bir konu olup uzman desteği gerektirir.

Köpeğim kakasını yiyor.‘ şikayetine sebebiyet vermesi muhtemel üçüncü nokta ise; dostumuzun sahibi ile arasındaki ilişki ve buna bağlı olarak tuvalet eğitimi sürecinden mahrum bırakılmış olmasıdır. Bu aşamada en sık rastlanan davranış; dostumuzun tuvaletini yaptıktan sonra sahibine bu utanç verici tabloyu göstermemek için dışkısını yemesidir. Tabii bu durumun altında yatan nedenler;

  • Dostumuzun sokakta ya da evde, tuvalet ihtiyacını hangi alanlarda giderebileceğinin belli olmaması.
  • Günün hangi saatlerinde besin tükettiğinin standartlara oturtulmamasına bağlı olarak her an gelebilecek olan tuvalet giderme ihtiyacı.

olarak ifade edilebilir.

Köpeklerde halsizlik, hastalıkların temel semptomlarından biridir.

Burada ifade edilen 2. maddeden de anlaşılabileceği üzere tuvalet düzeni ve beslenme programı arasında oldukça sıkı bir bağ vardır ve bunların yanına ek olarak eğitim faktörü de eklenebilir.  Dostumuzun gün içerisinde besleneceği aralıklarla standart olursa, tuvalet ihtiyacı gidereceği zaman dilimleri de ufak sapmalarla belirlenir ve bu ihtiyaç sonrasındaki davranışları kolaylıkla gözlemlenerek olası bir kendi dışkısını yeme durumunun önüne geçilebilir.

Tüm bunlara bakıldığında; yavru köpeklerde görülen dışkı yeme durumlarının tuvalet eğitimi ve dostumuzun yakından takip edilerek tespit edilen olumsuzluklara müdahale edilmesi ile çözüleceğini söylerken, yetişkin köpeklerdeki kaprofaji durumunda ise beslenme yetersizliklerini temel alarak bir çözüm arayışı içerisinde olmanın daha doğru bir yaklaşım olacağını ifade etmek gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp Rezervasyon
Hemen Bilgi Al !