Köpeklerde Beslenme

Köpeklerde beslenme kapsamında değinilmesi gereken ilk nokta; köpek eğitimi sürecinde olduğu gibi beslenme sürecinde de disiplinin elde bırakılmaması ve köpeğin beslenmesinde gerek zaman, gerek yer, gerekse de mama seçiminde istikrarlı davranılmasıdır.

Köpeklerin beslenme sürecine yaş, fiziksel yapı, gebelik ve hastalık durumu gibi birçok faktör etki eder.

Beslenme tercihinde yapılacak hatalar köpeğinizin fiziksel gelişimini doğrudan etkileyeceği gibi, psikolojisini de etkileyerek yaşam dengesini deyim yerindeyse alt üst edecektir. İnsanların besin olarak tüketebildiği birçok maddeyi yapıları gereği yiyebilen köpekler, bu açıdan bakılarak hem etçil hem otçul kategorisine dahil edilir.

Bu Soruların Yanıtını Arıyor Olabilirsiniz ?

Köpekler Süt İçer Mi ?

Köpekler Yoğurt Yer Mi ?

Köpekler Makarna Yer Mi ?

Köpekler Yumurta Yer Mi ?

BARF Diyeti Nedir ? (Köpeklerde Çiğ Beslenme)

Köpeklerde sürekli mama değiştirmek doğru bir yaklaşım değildir.
Köpeklerde sürekli mama değiştirmek doğru bir yaklaşım değildir.

Köpeklerde Beslenme Süreci

Köpeklerde beslenme ile ilgili ilk olarak ifade ettiğimiz disiplin kavramını bu aşamada detaylandırmak, hayvanseverlerin beslenme süreciyle ilgili perspektifinin genişlemesine şüphesiz yardımcı olacaktır. Disiplin kavramı altında ifade edilmesi gereken temel alanlar;

 • Mama ve su kaplarının sürekli olarak aynı yerde konumlandırılması.
 • Beslenme saatlerinin standartlara oturularak günün yalnızca belirli saatlerinde mama kabının doldurulması.
 • Mama seçiminden hassas davranılması ve sürekli mama değişiminden uzak durulması.
 • Beslenme öncesi ve sonrası aktivitelerin (spor, tuvalet vb.) planlanarak, bu plana uzun süreli sadık kalınması.

olarak sıralanabilir.

Köpeklerin beslenme süreçlerindeki disiplin, tuvalet eğitimi sürecine de doğrudan etki eder.
Köpeklerin beslenme süreçlerindeki disiplin, tuvalet eğitimi sürecine de doğrudan etki eder.

Belirtilen faktörlere azami ölçüde dikkat edilmesi yalnızca köpeğin beslenme sürecine değil, tuvalet eğitimi, itaat eğitimi ve sosyal yaşama adaptasyon sürecine de yardımcı olacaktır.

Köpeklerde beslenme faaliyetinin şekillenmesini sağlayan her canlı organizmada olduğu gibi hiç şüphesiz enerji gereksinimidir. Köpeklerde enerji gereksinimi temel olarak; yaşama payı ihtiyacı ve verim payı ihtiyacı olarak ikiye ayrılabilir. Köpeklerde enerji gereksinimi üzerinde belirleyici olan faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Köpeğin yaşı ve cinsiyeti.
 • Köpeğin mensup olduğu ırk ve ağırlığı.
 • Gebelik durumu ve buna bağlı olarak gelişen süt verme durumu.
 • Köpeğin fiziksel aktivitelerde harcadığı enerji ve aktivitelerin sıklık durumu.
Köpeklerin enerji gereksinimleri birçok farklı faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Köpeklerin enerji gereksinimleri birçok farklı faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Köpeğin yaşamını ve temel fonksiyonlarını devam ettirebilmesi adına gerekli enerji ihtiyacı yaşama payı olarak adlandırılırken, temel fonksiyonlarına ek olarak gerçekleştirdiği fiziksel aktiviteler için ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacı ise verim payı olarak ifade edilir. Dolayısıyla ‘ Köpekler ne yer ne içer ?‘ sorusuna verilmek istenen yanıt çerçevesinde, bu iki kavramı dikkate almak ve bunlarla ilintili olarak köpeğin mensup olduğu ırkı, günlük rutin ve ekstrem fiziksel aktivitelerini iyi analiz etmek gerekir.

Köpeklerde beslenmede dikkat edilmesi gerekenler ve çok daha fazlası Loyal Friend'de.

Bir önceki satırlarda enerji gereksinimi üzerinde etkisi olduğu söylenen faktörlere kısaca değinmek gerekir. Yaşı itibariyle genç, yapısı itibariyle hareketli ve mensup olduğu ırk dolayısıyla kısa tüylü olan köpekler ile yaşı ve uzun tüylü köpekler enerji ihtiyacı bakımından kıyaslandığında, genç ve hareketli köpeklerin enerji ihtiyacının daha fazla olduğu, bu durumun da beslenme yapısını doğrudan etkilediğinin altı çizilmelidir.

Köpeğimizin mensup olduğu ırk, enerji gereksinimi ve beslenme süreci üzerinde doğrudan etki sahibidir.
Köpeğimizin mensup olduğu ırk, enerji gereksinimi ve beslenme süreci üzerinde doğrudan etki sahibidir.

Bunun yanında; gebelik sonrası yavrularını emziren köpeklerin enerji gereksinimleri, 8. hafta itibariyle normal köpeklerin yaklaşık 3 katına çıkar. Bu durumda da yeni bir beslenme programı düzenlenmeli ve zayıflama ya da bağışıklık, kas, iskelet problemlerinin önüne geçilmesi adına öğün sayısı arttırılmalıdır.

Köpeklerin beslenmesi için genellikle metal kaplar tercih edilir.

Enerji ihtiyacının fiziksel aktivitelere bağlı olarak değiştiği tespitinden yola çıkarak; sosyal yaşama daha fazla entegre olan ve sık sık gezdirilen köpeklerin, yalnızca ev ortamında beslenenlerden daha sık ya da yoğun öğünlerle beslenmesi gerektiğini söylemek gerekir. Bu açıdan bakıldığında; ‘Köpeklere günde kaç öğün yemek verilir ?’ sorusunun birçok farklı koşula bağlı olarak cevaplanabileceği aşikardır.

Köpeklerde beslenme süreci doğru organize edilemediği takdirde dostumuzun sağlığını da olumsuz etkileyecektir.
Köpeklerde beslenme süreci doğru organize edilemediği takdirde dostumuzun sağlığını da olumsuz etkileyecektir.

Beslenme programının ne denli doğru işlediğini gösteren en net ölçüt; köpeğin belirli aralıklarla tartılarak, normal ağırlığından ne denli saptığının tespit edilmesidir. Bu işleme ek olarak; yapılacak basit bir fiziksel muayene ile de kilo noktasında genel bir yargıya varılabilir.

Köpeğin karın çevresi okşandığında, kaburgalar hissedilemez ölçüde deri altında kaldıysa; fazla mama tüketiminin yağlanmaya yol açtığını söylemek mümkündür. Elbette köpeğin genel sağlık durumu ve fiziksel gelişimiyle ilgili en kesin bilgiyi alabilmek adına veterinere başvurmak daha doğru bir yaklaşık olacaktır.

'Köpeklere kaç öğün yemek verilir ?' sorusunun yanıtı değişkenlik gösterir.

Köpeklerde beslenme kapsamında yanıtlandırılması gereken sorulardan biri de; ‘ Köpeklere günde kaç kere su verilir ?‘ sorusudur. Uzmanların bu noktadaki tavsiyesi; su kaplarının günde en az üç kez değiştirilmesi yönünde birleşir. Burada mevsime ve su kabının boyutuna bağlı olarak elbette değişiklik yapmak mümkündür.

Yine bu noktada uzman görüşüne yer vermek gerekirse; köpeklerin mama ve su kaplarının ısırılmaz ya da paslanmaz metalden olması, gerek köpeğin kendine zarar vermesini engelleyecek, gerekse de hijyenik açıdan beslenmeye yardımcı olacaktır. Köpeklerde beslenme ile ilgili çizdiğimiz genel perspektife bakarsak; standart verilerin olmadığını fakat standart yöntemlerin olduğunu ve bu yöntemlerin köpeğin yapısına bağlı olarak düzenlendiğini ifade etmek gerekir.

Köpeklerde Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Köpeklerde beslenmede dikkat edilmesi gerekenler kapsamında bir çerçeve çizmek gerekirse, şu esaslara özellikle dikkat çekmek ve üzerinde durulmasını sağlamak oldukça önemlidir;

 • Köpeğin yaşı ilerledikçe öğün sayısı da düzenli olarak azaltılmalı, enerji ihtiyacının 2 ya da daha fazla öğün aracılığıyla köpeğe aktarılması gerekir.
 • Köpeklerde ek beslenme dönemleri doğru planlanmalı, aşırı fiziksel aktivite, gebelik ve yavru bakımı dönemlerinde bu planlamaların üzerinde tekrar tekrar geçilmeli ve fiziksel kontroller sıklaştırılmalıdır.
 • Mevsim sıcaklıklarının düşüş gösterdiği dönemlerde vücut ısısının dengelenmesi adına enerji düzeyi arttılması planına sadık kalınarak öğünler ve beslenme süreci yeniden programlanmalıdır.
 • Yaz aylarında köpeğin mama kabına koyulan besin yaklaşık 30 dakika, kış aylarında ise 1 saatten fazla bekletilecek şekilde ayarlamalar yapılmalıdır. Bunun yanında; besinlerin aşırı sıcak ya da soğuk olmamasına özen gösterilmeli ve yaz aylarında bozulma ihtimallerine karşı dikkatli davranılmalıdır.
 • Mama içerisinde karbonhidrat, yağ ve protein olmasına özen gösterilmeli, bu karışımın oranı köpeğin fiziksel ihtiyaçlarına göre planlanmalıdır.

Listelenen detaylara bakıldığında; köpeklerde beslenme süreci için insan yapısıyla benzerlik gösteren bir süreç olduğunu söylemek ve dikkat edilmesi gereken temel faktörlere özen gösterildiği takdirde kolaylıkla devamlılığı sağlanabilecek bir faaliyet olduğu ifade edilebilir. Köpekleri ilgilendiren eğitim ve bakım süreçlerinde olduğu gibi beslenme sürecinde de disiplin, sevgi, sabır ve güven kavramları üzerine inşa edilen faaliyetlerin uzun soluklu olarak devamlılık sağlayacağı aşikardır.

Köpeklere Günde Kaç Kere Su Verilir ?

Köpeklerde beslenme noktasında dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili ipuçları verdiğimiz paragrafımızda da değindiğimiz üzere; köpeklerimizin mama kapları yalnızca belirli zaman dilimleri içerisinde yani dostumuzun beslenme programına bağlı olarak ona sunulmalıdır. Fakat bu durum su kapları için geçerli değildir.

Dostlarımızın günün her saatinde suya ihtiyaç duyabilir.
Dostlarımızın günün her saatinde suya ihtiyaç duyabilir.

Dostlarımızın gün içerisinde suya ihtiyaç duyduğu anlar değişkenlik gösterebilir ve bu durumun önüne geçmek adına köpeklerimizin su kaplarını düzenli olarak kontrol etmemiz ve hijyen kurallarına uygun şekilde temizlememiz gerekir.

Bu açıdan baktığımızda; ‘Köpeklere günde kaç kere su verilir ?’ sorusuna net bir yanıt vermenin mümkün olmadığını ve dostlarımızın su ihtiyaçlarını anında karşılayabilmesi adına su kaplarını düzenli olarak kontrol etmemiz gerektiğini net bir şekilde söylememiz mümkündür.

Dostlarımızın su kaplarını düzenli olarak temizlemeli ve kontrol etmeliyiz.
Dostlarımızın su kaplarını düzenli olarak temizlemeli ve kontrol etmeliyiz.

Köpeklerin su ihtiyacı noktasında birkaç kritik noktaya değinmek hiç şüphesiz beslenmenin tam anlamıyla disipline edilebilmesi ve dostumuzun metabolik faaliyetlerini sekteye uğratacak faktörlerin kavranması açısından önemlidir.

Dostlarımızın gün içerisinde ihtiyaç duyduğu su miktarıyla ilgili net bir bakış açısına sahip olmamız, köpeklerimizin metabolizmasında su ihtiyacını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen faktörler hakkında bilgi düzeyimize bağlıdır.

Köpeklerimiz zaman zaman su içmek istemeyebilir ve bu durum çeşitli problemlere neden olur.
Köpeklerimiz zaman zaman su içmek istemeyebilir ve bu durum çeşitli problemlere neden olur.

Bu noktada en önemli faktör olan hava sıcaklığına ayrı bir parantez açmak gerekir:

 • Hava Sıcaklığı :  Tahmin edilebileceği üzere hava sıcaklıkları artıkça dostlarımızın ihtiyaç duyduğu su miktarı da artar. Fakat burada özellikle işaret etmemiz gereken nokta; köpeklerin terlemelerini soluk alıp verme işlemi ile yapması dolayısıyla susuzluk karşısında sahip olduğu hassasiyettir. Bu nedenle; sıcak havalarda dostlarımızın su kaplarını daha sık kontrol etmeli ve herhangi bir şekilde susuz kalmalarını önlemeliyiz.
Sıcak havalarda köpeklerimizin su kaplarının takibini çok daha sıkı yapmamız gerekir.
Sıcak havalarda köpeklerimizin su kaplarının takibini çok daha sıkı yapmamız gerekir.

Hava sıcaklığının yanında dostlarımızın fiziksel yapısı diğer bir deyişle egzersiz yapıp yapmaması da ihtiyaç duyduğu su miktarında değişkenliğe sebep olur. Egzersiz yapan dostlarımız, terleme ile kaybettiği suyu bir an evvel geri kazanabilmek adına su içme ihtiyacı duyar. Bu nedenle egzersiz sonrasında dostlarımızın su kaplarını hazır tutmamız gerekir.

Köpeklerin su ihtiyacıyla ilgili değinmemiz gereken bir nokta da; dostlarımızın su içmemesi halinde ne yapmamız gerektiğiyle ilgilidir. Yaygın olarak görülmemekle birlikte dostlarımız zaman zaman su içmek istemez ve bu durum da onların sağlığını olumsuz etkilemesi dolayısıyla derhal ilgilenmemiz gereken bir problem olarak karşımıza çıkar.

Egzersiz yapan dostlarımız, çok daha fazla suya ihtiyaç duyar.
Egzersiz yapan dostlarımız, çok daha fazla suya ihtiyaç duyar.

Su içmeyen dostlarımıza dolaylı yollardan sıvı verebilmek adına;

 • Kuru mamaya dostumuzu rahatsız etmeyecek ölçüde su katmak.
 • Egzersiz yapmasını ve dolayısıyla terlemesini sağlamak ve dostumuzu ödül olarak su kabına yönlendirmek.
 • Beslenme programına içerisinde önemli ölçüde sıvı bulunan meyve ve sebzeleri belirli ölçülerde dahil etmek.

önlemlerini alabiliriz.

Dostumuzun su tüketmesini bir önceki satırlarda sıraladığımız önlemler ile sağlayamadığımız takdirde vakit kaybetmeden veteriner hekim kontrolüne başvurmamız ve uzman görüş almamız gerekli ve yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Yaşamımızın vazgeçilmezi dostlarımızın vücutlarının % 60 – % 75 gibi önemli bir kısmının sudan oluştuğunu düşünürsek; su kaybı esnasında yaşamaları muhtemel sağlık problemlerine ilişkin fikir edinmemiz çok daha kolay olur.

Elbette su tüketimiyle paralel olarak köpeklerde tuvalet eğitimi de oldukça hassas hale gelen bir nokta olarak karşımıza çıkar. Köpekler su ihtiyaçlarını genellikle mamalarını yedikten sonra giderirler ve daha sonrasında tuvalet ihtiyacını giderme hissi duyarlar. Dolayısıyla beslenme saatlerinin düzene sokulması aynı anda su ve tuvalet ihtiyacının da düzene sokulması anlamına gelir ve bu üç faktör arasındaki ilişki köpeğimizin disipline edilmesinde büyük öneme sahiptir.

 1. Bertan diyor ki:

  köpeklerin sütle beslenmemeleri ve bu durumun doğurabileceği problemler çok güzel özetlenmiş, loyalfriend detaylı bir yazı paylaşmış, tebrikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp Rezervasyon
Hemen Bilgi Al !