Köpeklerde Tuvalet Eğitimi

Köpeklerde eğitim bütünüyle bakıldığında hiç şüphesiz kolay bir süreç değildir ve temel olarak sevgi, sabır ve disiplin üzerine inşa edilen eğitim programlarının başarılı olması mümkündür.

Köpeklerde eğitim kapsamında yer alan ve çerçevesi ile özel bir alan olan köpeklerde tuvalet eğitimi, her ne kadar kolay bir süreç gibi görünse de, doğru noktalara değinilmediği takdirde tahmin edilenden daha çok probleme yol açar ve yalnızca vakit ya da enerji kaybı değil, yaşamınızı renklendiren minik dostunuzla aranızdaki bağın zayıflamasına hatta kopmasına dahi neden olabilir.

Köpeklere Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir ?

Genel olarak ilk paragrafta da kısaca değinildiği üzere köpeklerde tuvalet eğitimi, hassas birkaç nokta doğru uygulandığı takdirde nispeten kolay bir süreç olacakken, yanlış uygulamalar ciddi sorunlara yol açacak, köpeğinizin ve sizin huzurunuzu bozacaktır.

Dolayısıyla köpeklerde tuvalet eğitimiyle ilgili bilinmesi gereken ilk nokta; eğitim süreci boyunca her aşamada hassas davranılması ve gerekli tüm detayların gözden geçirilmesidir.

Köpeklerde tuvalet eğitimi ile ilgili tüm detaylar !

Köpek eğitimine konu olan alanların tümünde olduğu gibi tuvalet eğitiminde de adım adım hareket etmek ve tüm aşamları kendi özelinde değerlendirmek gerekir. Bu bakış açısı itibariyle, köpeklerde tuvalet eğitimi noktasında atılması gereken temel adımları şu şekilde sıralamak ve detaylandırmak mümkündür;

Tuvalet için Köpeğinize Ait Bir Alan Oluşturun !

Başta beslenme ve tuvalet eğitimi olmak üzere dostumuzun yaşam içerisindeki rolüne daha çabuk adapte olmasını sağlayacak olan eğitimlerin tümü için gerekli bir noktadır. Nitekim tuvalet eğitimi kapsamında da dikkat çekilmesi gereken ilk nokta burası olur.

Dostumuzun siz ya da aileniz ile ilk temasında yani ev ortamına ilk adımı attığında tuvalet eğitiminin başlatılması, hızlı aksiyon alınabilmesi önemli bir aşama olup, bu eğitim sürecinin başlatılması için çeşitli hazırlıkların yapılmış olması gerektiği unutulmamalıdır.

Bu hazırlıklardan ilki; dostunuzun sizin yokluğunuzda vakit geçirebileceği, yorgun olduğunda uyuyabileceği, beslenebileceği ve eğlenebileceği bir alanın oluşturulmasıdır.

Dolayısıyla bu alanda oyuncak, yemek kabı, suluk, yastık vb. dostumuzun ihtiyacını karşılayabileceği tüm nesneler bulunur ve dostumuzun ona özel oluşturulan bölgede tümüyle kendini güvende ve rahat hissetmesi sağlanır. Burada sıralanan nesnelerin yanı sıra tuvalet güvenliği için petlerin de bu alanda olması gerekir.

Eğitim süresi boyunca kullanılacak olan tuvalet petleri temel itibariyle iki amaç taşır. Bu amaçlardan ilki; eğitim esnasında oluşabilecek tersliklere karşı yaşam alanlarının kirlenmesini önlemek, bir diğeri ise; tuvalet alışkanlığını bu petler yardımıyla kazandırmak, dostumuza tuvaletini yapması gereken noktaları göstermektir.

Her eğitimde olduğu gibi tuvalet eğitiminde de temel hedef; dostumuzun sosyal yaşam içerisinde rolünü tümüyle benimsemesi ve insan yaşantısına entegre olmasıdır. İlk etapta dostumuzun kendisini güvenli hissettiği bu alanın tümüne yayılan tuvalet petleri zamanla kaldırılmalı ve köpeğin yuvasında adım adım uzaklaştırılmalıdır.

Köpeğiniz petlerin ne anlama geldiğini kavradığında, alanından uzaktaki tuvalet petine gidecek ve ihtiyacını burada giderecektir. Tabii bu hayli zaman, sabır ve sevgi isteyen bir süreçtir.

Yetişkin ya da yavru fark etmeksizin, tuvalet eğitimi verilen köpeklerin tümünde bu üç ana faktörün dikkate alınması gerekir. Yavru köpeklerde tuvalet eğitimi açısından bu üç faktöre bakıldığında; doğru uygulamalar ile birleştirilen sabır, sevgi ve disiplinin eğitim süreci ve başarısı üzerinde doğrudan etki sahibi olduğu görülür.

Eğitimde Uygulamalı Öğrenme İşe Yarar Bir Yöntemdir !

Ev ortamında köpeğinize tuvaletini pede yapma alışkanlığı kazandırabilmeniz için bu eğitimi sosyal yaşama da taşımak gerekir.

Nitekim eğitimin temel amacı göz önünde bulundurulduğunda, ev ortamında gerçekleştirilecek olan sürecin tek başına yeterli olmayacağı, eğitimin kapsamının kesinlikle genişletilmesi gerektiği oldukça net bir şekilde görülür.

Tuvaletini pede yapma alışkanlığı kazanan ve ev ortamında kendini güvende hissederek bu ihtiyacını gideren köpeklerde doğal bir refleks olarak dışarıda yani sosyal yaşamda, kendini güvende hissetmediği ortamda tuvaletini tutma refleksi gelişecektir.

Dolayısıyla bu tepkiyi ortadan kaldırabilmek adına ilk sokak gezinlerinde yanınızda tuvalet pedinizi de taşımanız ve köpeğiniz ihtiyacını bu ped üzerinde gidermesi doğru bir yaklaşım olacaktır.

Bu yaklaşım ile hem köpeğiniz sosyal yaşam içerisine daha çabuk entegre olmasına yardımcı olur, hem de onun istediği değil sizin istediğiniz noktaya tuvaletini yapmasını sağlarsınız.

Eğitim Sürecinde Köpeğinize Karşı Sabırlı Olun !

Köpeğinizin tuvalet alışkanlığı kazanması onun mensup olduğu ırka, büyüme eğrisine ve yetişkin ise yavruluk döneminde kazandığı alışkanlıklara bağlıdır.

Bu nedenle dostlarımıza tuvalet eğitimi verirken kesinlikle ve kesinlikle sabır kavramından ödün vermemek, onları cezalandırmamak, bilakis doğru yaptıkları en ufak harekette ödüllendirerek köpeklerde tuvalet eğitimi kapsamında belirli standartlar belirlenmesi gerekir.

Genel itibariyle üç aşamada incelediğimiz köpeklerde tuvalet eğitimi ile ilgili üzerinde durulması gereken bir nokta da; eğitim sürecinin köpeklerde yemek eğitimi ve bakım konularıyla da yakından ilgili olduğudur.

Köpeğinizin günlük yaşamının rutine girmesi tuvalet eğitimini kolaylaştıracak, bu rutin içerisindeki yemek ve uyku saatlerinin standartlaşması ise köpeğinizin tuvalete ihtiyaç duyduğu saatlerin netleşmesini sağlayacaktır. Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler neticesinde köpeklerin en sık tuvalete çıktığı vakit; yemek ve uyku sonralarıdır.

Dolayısıyla bu iki zamanın bir sistematiği oturtulması, tuvalet saatlerinde düzenlemelere gidilmesinin ve eğitim sürecinin önünü açacaktır.

Köpek Tuvalet Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Köpeklerde eğitim çok hassas bir süreçtir ve tuvalet eğitimi de doğrudan köpeğimizin ev yaşantısını ilgilendirdiğinden dolayı ayrı bir önem ve hassasiyet kazanır. Tuvalet eğitimi sürecinde asla ödün vermememiz gereken temel noktalar; disiplin, sevgi, şefkat, anlayış, uygulamalı eğitim ve dostumuzun kendini özel hissetmesini sağlamak olmalıdır.

Özellikle yavruluk döneminde hayatla ve sosyal çevreyle yeni tanışan dostlarımızın eğitimi kavraması zor olabilir fakat disiplinli ve sistematik bir eğitim süreci sonunda onların da artık tuvalet ihtiyaçlarını kontrol edebileceklerini unutmamamız gerekir.

Köpeklerde Tuvalet Eğitimi ve Beslenme Arasındaki İlişki

Köpeklerde beslenme, her gün aynı saatte ve aynı ortamda yapılması gereken bir işlemdir ki dostumuz yaşam alanını kavrayabilsin ve bizimle paylaşacağı sınırlar net olarak belirlensin.

Köpeğimizin beslenme saatlerini belirli standartlara oturttuğumuz takdirde tuvalet ihtiyacını günün hangi saatlerinde gidermek isteyebileceğini de daha net tahminleriz ve bu tahminler de uygulamalı eğitim için doğru anı bulmamıza yardımcı olur. Yine beslenme sonrası egzersiz ve dinlenme süreçleri de bütünsel olarak bakıldığında tuvalet eğitimiyle ilişkili noktalar olarak karşımıza çıkar.

Köpeklerde tuvalet eğitimi ne kadar sürer ?

Tuvalet eğitimi kapsamında merak edilen soruların başında hiç şüphesiz ‘ Köpeklerde tuvalet eğitimi ne kadar sürer ?‘ sorusu gelir. Bu soruya farklı açılardan yanıt vermek mümkündür çünkü; köpeğin ırkı, büyüme hızı, yetiştiriliş biçimi ve eğitimin disiplin içerisinde yürütülmesi, tuvalet alışkanlığının kazandırılmasında etki sahibi faktörlerdir.

Süre noktasında her ne kadar aylık ifadeler kullanılsa da, çoğunlukla yavru köpeğin ergenliğe erişene yani 6 aylık süreci geçene kadar tam anlamıyla tuvalet alışkanlığı kazanamadığı, yetişkin köpeklerde tuvalet eğitimi için ise bu sürenin daha da uzayabileceği ifade edilir.

Yaşamını köpeklerle renklendiren ya da renklendirmeyi düşünenler için tuvalet eğitimiyle ilgili odak nokta; eğitimin süresi değil eğitimin tam anlamıyla uygulanıp uygulanamadığı sorusunun yanıtı üzerine olmalıdır. Ve tabii daha önce de ifade edildiği gibi eğitim süresi boyunca sabır ve sevgi kavramlarından asla ödün verilmemesi, eğitimin süresini etkilemesinin yanında dostunuz ile aranızdaki bağı da kuvvetlendirecektir.

Toparlamak gerekirse; köpeklerde tuvalet eğitiminin süresi ile ilgili kesin bir ifade kullanmamakla birlikte 3-4 aylık periyottan sonra rutine girmeyen eğitimlerde programın daha da sıkılaştırılması gerektiğinin altını çizmek gerekir. Elbette oldukça hassas varlıklar olan köpekleri ilgilendiren eğitim, bakım vb. noktalarda uzman görüş ve desteği almak her zaman için daha doğru bir yaklaşımdır.

Köpeklerde tuvalet eğitimi kaç aylıkken başlar ?

Köpeklerde tuvalet eğitiminin başlangıcı; dostumuzun ırkına ve dolayısıyla taşıdığı karakteristik özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin; Golden köpek ırkı ile Pekinez köpek dostlarımızın eğitimi kavrayışları aynı değildir. Bu da Golden köpeklerde eğitime daha erken dönemlerde başlayabileceğimize işaret eder.

Uzmanlar tarafından tavsiye edilen; köpeğimizin 2 – 3 aylık olduğunda tuvalet eğitimine başlayabileceğimizdir. Tabii bu eğitim sürecinin minik dostumuz için kalıcı travmalara neden olabilecek bir süreç haline gelmesine engel olmalı, bunun için de; tuvalet eğitimini özellikle ilk adımda profesyonellere emanet etmeliyiz.

   • Fatih F. diyor ki:

    Selamlar, benim american stafford shire teriyeri köpeğim var. İki ayliktan itibaren bende bir cok egitimi kendim verdim suan bir yasinda. Kısır dişi. Bildigi ve basariyla yaptigi komutlar; otur, yat, kalk, yuvarlan, zipla, opucuk ver, konus(havla), surun, olu taklidi, selam dur, pati ver, cak beslik vs. Bircok komut. Gel gelelim Bursa’da ikamaet ederken sitenin hemen disinda boş tarla vardı wc ihtiyacı icin oraya götürdüm. Sorun çözülüyordu. Fakat şuan Osmaniye’deyim ve evime en yakin yer 500 metre mesafede. Bu yüzden bizim kız oraya gitmeden yari yolda kakasını yapıyor. Veya arkadaslarla deniz kenarina gidiyoruz bir parka bahceye gidiyoruz, herkesin köpeği kakasi gelince bizden uzaklasip bir agac dibine cali arasina giderken bizimki nerdeyse tepemize s.cacak 😅 bu konuda ne yapmaliyim?

 1. Buse diyor ki:

  1 ay oldu sahiplendim fakat saatlerce dışarda gezeriz kesinlikle dışarı yapmıyor eve gelir gelmez yapıyor nasıl yapicagimi şaşırdım bilgi verirseniz sevinirim

 2. Feride diyor ki:

  Merhaba, 2 yaşında kısırlaştırılmamış ve hiç yavrulamamış dişi pomeranian boo cinsi bir köpek sahiplendim. Aslında tuvalet alışkanlığı kazanmış bir köpek ama 4 haftadır evdeyken bazen pede, bazen halının üstüne, bazen parkeye bazen çişini bazen de kakasını yapıyor. Dışarıda 2 dakikada bir çişini heryere, uzun süre gezdirirsem kakasını da uygun bulduğu yerlere yapıyor. Bazen de uzun süre bile gezse kakasını yapmıyor ve eve geldikten kısa bir süre sonra salonun ortasına yapıyor. Ayrıca ne çişin ne de kakasının bir zamanlaması yok, sabah ya da akşam her saat olabiliyor. Acaba küçük ırk olduğu için mi, evinden ayrıldığı için kafası mı karışık, yoksa bu küçük ırk köpeklerin bir düzeni olmadığı için mi bunları yaşıyoruz. Küçük bir detay, şu sıralar kızgınlık döneminde, minik kan damlaları görüyorum etrafta, evin etrafına erkek köpekleri topluyor, dışarı çıkmak ve çiftleşmek için çok istekli görünüyor. Ondan olabilir mi?

 3. Pinar diyor ki:

  5 aylık bı pitbulum. Var dışarıda yapıyo tuvaletini Bonyoda pedleri var onlarda yapıyo ama evin içine salınca direk halıya yapıyo napmm lazm

 4. Aytül Duyan diyor ki:

  Merhaba, beagle cinsi 4 aylık bir kızımız var. Yeni bir araya geldik, eve yapıyor çiş ve kakasını. Ne yapmam gerek, yardımcı olursanız sevinirim…😊👋👋

 5. saba diyor ki:

  Merhabalar. 4 aylık maltese terrierimiz var. 2 ay olacak biizmle fakat tuvalet eğitimi konsuunda başarılı olamıyoruz. geçen hafta 4 gün boyunca aralıksız pedine gidip yaptı fakat şimdi yine başa sardık önüne gelen heryere yapmaya başladı. bir taktik veya yöntem varsa öneriri misiniz lütfen? teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp Rezervasyon
Hemen Bilgi Al !