Golden Retriever

Diğer köpek ırkları ile kıyaslandığında kökenleri her ne kadar daha yakın tarihe işaret etse de sevecenlikleri ve dost canlısı yapılarıyla yalnızca Türkiye genelinde değil küresel ölçekte de oldukça popüler bir ırk haline gelen Golden Retriever köpek ırkı, birçok farklı ırkın karışmasıyla ortaya çıkmıştır.

Deniz manzarasında poz veren bir Golden köpeğimiz.

Kökenlerinin 19. yy İskoçya’sına dayandığı kabul edilen Goldenlar için;

  • Sahiplerine aşırı düşkün,
  • Hemcinsleri ve sosyal çevre ile arkadaş canlısı,
  • Sevecen ve kolay eğitilebilen,
  • Altın sarısı rengi ve iyi bakıldığı takdirde atletik vücuduyla dikkat çekebilen,
  • Hassas kokuları kolaylıkla ayırt edebilen.

özelliklerini kısaca sıralamak mümkündür. Golden Retriever özellikleri açısından baktığımızda; her yönüyle insan yaşantısına uygun olan bu ırkın bu denli popüler olmasına şaşırmamak gerekir.

Bu Konulara da Göz Atmak İsteyebilirsin !

Köpeklerde Beslenme

Köpeklerde Hastalıklar

Köpeklerde Kusma

Köpeklerde İshal

Köpekler Nasıl Yıkanır?

Golden Retriever Özellikleri

İlk paragrafta da kısaca değinildiği üzere Golden Retriever köpekleri sosyal yaşamdaki her varlığa tümüyle uyum sağlayabilecek yapıları ile popüler ırklar arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Elbette Golden’ların bu denli tercih edilmesinin tek nedeni sevecenlikleri değildir.

Oldukça zeki olan ve özellikle köpek eğitimi konusunda deneyimli ve yetenekli eğitmenler tarafından çalıştırıldıkları taktirde birçok zorlu görevi başarıyla yerine getirebilen Golden’ların ortaya çıkışındaki temel nokta; kuş avlarında kullanılmak istenmesidir. Golden Retriever hakkında bilgi kapsamında değinmemiz gereken bir nokta da; Golden’ların suyu gerçekten sevdiği ve yüzmeyi de diğer ırklara kıyasla becerebildiğidir.

Golden retriever özellikleri ile ilgili merak ettiğiniz her şey Loyal Friend'de.

İtaat noktasında bir değerlendirme yaparsak; eğitim süreçlerine bağlı olarak Golden’ların çocuk bakıcılığı ya da başka hayvanların bakıcılığını da yapabildikleri belirtilmelidir. Öyle ki, Avustralya’da yaşayan Dusty isimli kangurunun, Lily adındaki Golden Rotriever köpeğini annesi olarak görmesi ve onu severken objektiflere yakalanması, Golden Retriever özellikleri içerisinde ön plana çıkan yönleri destekleyen en spesifik örneklerden biridir.

Golden köpekler, dost canlısı olmasının yanı sıra oldukça da zekidir.

Öğrenmeye yatkın ve eğlenceli Border Collie, yön bulma ve dinleme duygusu gelişen, halk arasında Kaniş olarak bilinen Poodle ve German Shepherd yani Alman Kurdu ırklarında sonra dünyanın kabul gören en akıllı 4. ırkı olan Golden’lar, oyuna ve sahipleriyle vakit geçirmeye oldukça düşkün bir ırktır.

Golden köpekleri genellikle oldukça neşeli bir ırktır.

Tam bu noktada; Augie ismli Golden’ın ağzına 5 tenis topu sıkıştırmayı başararak rekorlar kitabında yer aldığını örnek olarak vermek mümkündür. Bu örnekten yola çıkarak Golden Retriever’ların sosyal yaşam içerisinde asla kopartılmaması gerektiği ve mümkün ölçüde yürüyüş, spor tarzı aktivitelerde yer alması gerekir.  Elbette buradaki süreçlerin tümü Golden Retriever eğitimi içerisinde yer alıp, çoğu zaman bir uzman aracılığıyla yürütülür.

Golden Retriever türleri içerisinde değerlendirilen üç tür vardır.

Bir önceki paragraflarda da değinildiği üzere Golden’lar itaat ve koku alma konusunda uzman ırklardır. Bu durum da onların güvenlik, arama, kurtarma vb. Görevlerde aktive olarak yer almasının önünü açar. Özellikle gümrük ve havaalanı gibi kalabalık noktalarda kullanılan Golden’ların uyuşturucu madde tespitinde başarılı oldukları basına da yansıyan haberler arasında yer alır. Golden Retriever özellikleri ile ilgili değinmemiz gereken son nokta; Golden’ların üç farklı türü olduğu ve bu türlerin;

Amerikan Golden Retriever, Golden'ın üç türünden biridir.
Amerikan Golden Retriever
  • Amerikan Golden Retriever : Diğer iki türe kıyasla tüyleri daha sıkıdır ve çoğunlukla altın ya da bal sarısı rengindedir. Fiziksel özellikler açısından bakıldığında ise diğer Golden’lar ile arasında çok büyük bir farkın olduğunu söylemek mümkün değildir.
İngiliz Golden Retriever, Amerika ve Kanada'ya göre daha büyüktür.
İngiliz Golden Retriever
  • İngiliz Golden Retriever : Amerikan ve Kanada Golden’larına kıyasla daha büyük ve iyi bakıldığı takdirde atletiktir. Kafa yapısı olarak da ufak farklılıklar görülebilir. Tüyleri beyaz olan İngiliz Golden’ları, bu yönüyle diğer Golden’lardan ayrılır.
Kanada Golden Retriever, diğer ırklara kıyasla daha ufak fiziğe sahiptir.
Kanada Golden Retriever
  • Kanada Golden Retriever : Diğer Golden’lara kıyasla daha ufak olan Kanada Golden’larının rengi daha koyudur. Bu açıdan bakıldığında iki ırkın ortalaması olarak görüldüğünü söyleyebiliriz.

Golden Retriever türleri arasındaki farklılıklara bakıldığında ufak tefek fiziki farklılıkların ön plana çıktığını, yapı olarak değişkenlik görülmediğinin altı çizilmelidir. Golden’lar ile ilgili genel bilgiler verdikten ve birkaç ufak detaya değindikten sonra köpek eğitim programlarının Golden’ların yapılarına nasıl uyarlanacağı konusuna değinmek, işleyiş açısından doğru bir yaklaşım olacaktır.

Goldenlar gerek hemcinsleri gerekse de sosyal hayattaki diğer varlıklar ile oldukça iyi anlaşırlar.

Golden Retriever Eğitimi

Golden köpek ırkının birçok özelliğine değinilen bu yazı boyunca ifade edildiği üzere Golden köpeklerin en belirgin özelliği; başta insanlar ve hemcinsleri olmak üzere sosyal çevrenin bütünüyle uyum içerisinde yaşayabilmeleri ve sosyal yönlerinin bu denli gelişmesi için çoğu zaman kapsamı dar fakat sistematik bir şekilde programlanan eğitimlerin yeterli olmasıdır.

Tabii köpeğin ne tür bir eğitim programına sokulacağının belirlenmesinden önce üzerinde durulması gereken nokta; dostumuzun hangi amaçla yetiştirileceğidir. Örneğin; yalnızca bizlere ve ailemize arkadaşlık etmesini istediğimiz bir dostumuzu temel itaat eğitimi, sosyalleşme eğitimi ve tuvalet eğitimine sokmak yeterli olacakken; koku alma duyusundan faydalanmak istediğimiz Golden dostlarımızın bu eğitimlere ek olarak fizik güçlerini sürekli olarak taze tutmalarına yardımcı olacak yoğun egzersizlere ve ileri derece itaat eğitimlerine ihtiyaçları vardır.

Golden köpekler çabuk öğrenen bir yapıya sahip olmaları dolayısıyla eğitim programlarından neredeyse % 100 başarı yakalar ve öğrendiklerini yaşamlarının tümünde uygulayabilir. Bu açından bakıldığında; eğitim noktasında Goldenların gerek eğitmen gerekse de sahiplerine hayli kolaylık sağladığını net bir şekilde ifade etmek mümkündür.

Diğer köpek ırklarının eğitiminde geçerli olan tüm genel kurallar Golden köpeklerin eğitiminde de geçerli olmakla birlikte Goldenların daha çabuk kavramasına bağlı olarak eğitim süreçlerinin çeşitlendirilmesi ve yine hareketli yapısının aktif bir şekilde kullanılabilmesi adına renklendirilmesi gerekir.

Tüm bunlara baktığımızda; Golden köpeklerin diğer birçok ırka kıyasla kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içerisinde eğitim programlarına adapte olarak programdan başarılı bir şekilde ayrılabileceğini söylemek mümkündür.

Golden Retriever Köpeklerinizi Otelimizde Ağırlıyoruz !

Loyal Friend bünyesinde yer alan temel hizmetlerden biri olan güvenilir köpek pansiyonu hizmeti kapsamında sizlerin yokluğunda dostlarımızın bakım, beslenme ve egzersiz faaliyetlerinin tümünü üstlenerek yokluğunuzu mümkün ölçüde hissettirmemeye çalışıyor, dostumuzu sağlıklı, mutlu ve sosyal yaşama daha fazla entegre olmuş bir şekilde bizden teslim almanız adına tesisimizi bu amaca uygun olarak dizayn ediyor ve profesyonel ekimiz ile çocuklarımızı sürekli kontrol altında tutarak günün en verimli saatlerini egzersiz ve sosyalleşme faaliyetleri ile geçirmesine yardımcı oluyoruz.

Golden Köpek Kaç Ayda Doğurur ?

Köpeklerde kızışma olgunluğuna erişme dönemi ırka bağlı olarak değişkenlik gösteren bir durumdur. Örneğin; küçük köpek ırkları sınıfına dahil edilen dostlarımız 6. ayda ve sonrasında kızışmaya başlarken, büyük köpek ırkları için bu süre 18. aya kadar uzayabilir. Dolayısıyla Goldenların kızışma zamanıyla ilgili kesin bir ifade kullanmamakla birlikte en azından 1 yaşını doldurmaları gerektiğini söylemek gerekir.

Gebelik süreci açısından bakılırsa; köpek ırklarının tümünde olduğu gibi Golden Retriever köpeklerde de gebelik süresi 62 haftadır.

Golden Retriever Kaç Kilo Olmalı ?

Tüm köpekler ırklarında olduğu gibi Golden Retriever köpeklerde de dostumuzun kilosu noktasında tam anlamıyla bir kontrol sağlayabilmek adına düzenli veteriner hekim kontrolüne başvurmamız gerekir. 

Beslenme ve bakım sürecine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte;

  • Erkek Golden Retriever : 29 – 34 kg.
  • Dişi Golden Retriever : 27 – 32 kg. 

uzmanların çeşitli incelemeler sonucundan belirlediği aralıklardır.

Golden Retriever Nasıl Bir Köpektir ?

Golden Retriever; ailesi düşkün, hemcinsleri ve sosyal çevre ile iyi anlaşan, sevecen, kolay eğitilebilen, doğru beslendiğinde fiziksel özellikleriyle dikkat çeken ve koku alma duyusu kuvvetli olan bir köpektir.

Golden Retriever En Fazla Ne Kadar Yaşar ?

Köpeklerde yaşam süresi her ne kadar temelde ırka bağlı bir faktörmüş gibi görünse de; bakım, beslenme ve hastalıkların yakından takibi çocuklarımızın yaşam süresi üzerinde belirleyici rol oynar. Golden köpekler optimum koşullar sağlandığı takdirde 12 yıla kadar yaşabilse de, uzmanların bu noktadaki ifadesi; ortalama olarak 10 – 12 yıl yaşamlarına devam ettikleri yönünde birleşir.

Golden Cinsleri Nelerdir ?

Günümüzde varlığını iddialı bir şekilde sürdüren ve popülaritesi ile köpekseverlerin birçoğu tarafından yakından takip edilen Golden cinsleri; Amerikan, İngiliz ve Kanada olmak üzere üçe ayrılır.

Golden Köpek Hangi Ülkeye Ait ?

Golden köpeklerin kökeni 19. yy İskoçyasına dayanır. Golden Retriever insan yaşamında yer tutmaya başladıktan sonra kısa süre içerisinde en popüler köpek ırklarından biri haline gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp Rezervasyon
Hemen Bilgi Al !