Köpek Eğitimi

Köpeğin ırkı, yaşı, fiziksel ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak kurgulanan güvenilir köpek eğitimi hizmetimiz kapsamında yaşamımızı renklendiren sevimli dostlarımıza; sosyalleştirme ve uyum eğitimi, iç ve dış ortamlar için tuvalet eğitimi, temel itaat ve ileri itaat eğitimleri veriyor, literatür tanımında ifade edildiği gibi dostlarımızın, doğal özellik ve yapılarını kaybetmeyecek şekilde sizlerden gelecek komutları tümüyle yerine getirebilmesini sağlıyoruz.

 

Köpeklerde halsizlik, hastalıkların temel semptomlarından biridir.

Yavru Köpek Eğitimi

Köpeklerde fazla yemek zaman zaman kusmaya neden olabilir.

Tuvalet Eğitimi

Köpeklerde ateş ve halsizlik birlikte görüldüğü takdirde

Köpeklerde Hastalıklar

Köpek Eğitimi Nasıl Verilir ?

Köpek sahiplerinin üzerinde hayli vakit kaybettiği ve enerji harcadığı soruların başında hiç şüphesiz ‘Köpek eğitimi nasıl verilir ?‘ sorusu gelir. Loyal Friend bünyesinde yer alan profesyonel eğitmenlerimiz, köpek eğitimi ile ilgili gerekli tüm yetenek ve bilgiye sahip olmaları ile bu sorunun yanıtı etrafında gelişebilecek tüm detayları dikkate alarak dostlarımız için kapsamlı bir eğitim programı hazırlamakta ve sistematik bir takvimle ile bu programı uygulayarak dostlarımızı sizin isteklerinizi de dikkate alarak eğitmektedir. Firmamızın tümüyle dostlarınızı dikkate alarak oluşturduğu eğitim programına kısaca değindikten sonra ‘Köpek eğitimi nasıl yapılır ?‘ sorusunun yanıtı çerçevesinde gelişen temel noktalara temas etmek doğru olacaktır.

Loyal Friend bünyesinde yer alan eğitmenlerin tümü köpek eğitimi noktasında gerekli teknik bilgi ve beceriye sahip olmakla birlikte, eğitim alanlarımız ve antrenman sahamız dostlarımızın eğitim performansının yükselmesi dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Köpek eğitmeninin yapısı ve tecrübesi, dostumuzun eğitim süreci üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir ?

Öncelikli olarak, köpek eğitimi kesin bir ifadeyle; ilgi ve alaka gerektiren bir meslektir ve bu mesleği köpeklerin vücut dilinden tümüyle anlamayan bir bireyin icra etmesi mümkün değildir. Eğitimi verecek olan eğitmenin bulundurması gereken diğer temel özellikler; sabırlı olması, dostlarımıza sevgiyle yaklaşması ve disiplinli bir yapıya sahip olmasıdır.

Burada her bir faktör özelinde köpeğin eğitiminden alacağı verimin değişkenlik göstereceğini belirtmek gerekir. Örneğin; köpeklerin bir kısmı yapısı gereği eğitim sürecindeki aşamaları yerine getirmekte zorlanır ve eğitim süreci uzar. Bu durumda sabırlı bir yapıya sahip olmayan eğitmen, köpeğin yapısından dolayı zorlaşan eğitim sürecini daha da zorlaştıracak ve ilerleme hızının ivmelenmesini tümüyle engelleyecektir.

Tüm bunlara bakıldığında; köpeklerde eğitim süreci kapsamında ilk ve en kritik noktanın eğitmenin, eğitime ne denli yatkın olduğunu söylemek mümkündür. Elbette eğitmenin sahip olduğu karakteristik özellikler eğitim sürecinden % 100 verim alınabilmesi adına tek başında yeterli değildir.

Köpek eğitimi esnasında temel olarak nelere dikkat edilmelidir ?

Köpek eğitimi için uygun karaktere ve bakış açısına sahip olan eğitmenlerin de hiç şüphesiz dikkat etmesi gereken birkaç kritik teknik ve psikolojik nokta vardır. Köpek eğitim tekniği kapsamında ilk olarak üzerinde durulması gereken kısım; komutların kısa ve net bir şekilde köpeğe iletilmesi, komutlandırma noktasında uzun cümlelerden uzak durması gerekir.

Komut ifadeleri esnasında eğitmen ses totuna kesinlikle dikkat etmeli, sevecen ve doğru yerlere vurgun yapan bir ses tonu kullanmalıdır. Komutlarla ilgili ifade edilmesi gereken son kısım; köpeğin uygulanmasını istediği davranışın sürekli standart bir komutla ifade edilmesi, komutların her zaman farklı komutlarla verilmemesidir.

Eğitilecek dostumuz ile eğitmen arasındaki uyum nasıl sağlanır ?

Eğitmenin, eğitim süreci boyunca yakın ilişki içerisinde olacağı köpeğin güven ve saygısını kazanması açısından ödül ve cezalar önemlidir. Eğitmen ve köpek arasındaki ilişki köpeğin ilgi düzeyini arttıracak, bu durum da eğitimin sürecinin başarısı üzerinde doğrudan etkili olacaktır. Köpeğin ilgi düzeyiyle ilgili verilmesi gereken bir dipnot da; eğitim süresinin bu ilgi düzeyiyle doğru orantılı olarak belirlenmesi gerektiğidir.

Köpek eğitiminde ödül ve ceza sistemi nasıl olmalıdır ?

Bir önceki paragraflarda da kısım kısım ifade edildiği gibi köpek eğitiminde belirli standartlar koyulması eğitimin başarısını etkiler. Bu durum ödül ve ceza sistemleri için de geçerlidir. Özellikle ödül sisteminde bir standart olması eğitime katkı verecek, köpek ile eğitmen arasındaki iletişimi kuvvetlendirecektir. ‘Köpek eğitimi nasıl verilir ?’ sorusunun eğitmen ayağıyla ilgili parantez açılması gereken bir nokta da; cezalandırmadır.

Köpeklere eğitimde verilen cezada kesinlikle fiziksel şiddet kavramı olmamalı, köpeği yalnız bırakmak, vurgulayıcı ses tonuyla azarlamak ya da tasma takmak gibi yöntemler benimsenmelidir. Cezalandırma esnasında eğitmenin taviz vermemesi ve istemediği davranışlara her zaman için aynı ceza ile karşılık vermesi gerekir.

Köpek eğitiminde eğitim alanının etkisi nedir ? Doğru eğitim alanı nasıl olmalıdır ?

Köpek eğitimi ile ilgili eğitmenin rolüne değindikten sonra eğitim sürecinde etki sahibi olan eğitim alanından da bahsetmek gerekir. Eğitim alanıyla ilgili temel nokta; alanın köpeğin dikkatini dağıtmayacak şekilde dizayn edilmesi gerektiğidir. Bunun yanında eğitim alanında köpeğin mutlu ve eğitime hazır olması da önemlidir.

Uzmanların bu noktada dikkat etmesi gereken bir denge; köpeklerin sürekli olarak sessiz bir ortamda eğitilmemeleri, dönem dönem de gürültülü ortamlarda eğitime tabi tutulması gerektiğidir. Bunun nedeni; köpeğin, zaman zaman da olsa dikkat dağıtıcı ortamlarda odağını arttırmayı sağlamak olarak ifade edilebilir.