Temel İtaat Eğitimi

Yaşamımızın vazgeçilmezi olan dostlarımızın gerek bizlerle gerekse de sosyal yaşamla uyumlu bir karaktere bürünebilmeleri adına başlangıç noktası olma özelliğini taşıyan temel itaat eğitimi; ‘Hayır, İzle, Dur, Otur ve Bekle’ başta olmak üzere birçok temel komutu içerisinde barındıran ve dostumuzun yaşamının ilerleyen dönemlerinde alması muhtemel eğitim programlarına zemin hazırlayın bir süreç olarak tarif edilebilir.

Temel İtaat Eğitimi Nasıl Verilir ?

Köpeğin alacağı itaat eğitiminin tam anlamıyla başarılı olabilmesi adına ilk etken hiç şüphesiz eğitmendir ve bu etkeni de kendi içerisinde eğitmenin dostumuza yaklaşımı, tecrübesi ve teknik bilgi düzeyi olmak üzere üç aşamalı olarak değerlendirmek mümkündür.

Eğitmenle ilgili olarak yapılması gereken en genel değerlendirme; dostlarımıza sevecen fakat disiplinli bir açıdan yaklaşması gerektiği ve temel itaat eğitiminde verilen komutlar başta olmak üzere ödül ve ceza sistemi, dinlenme aralıklarının programlanması ve eğitim ortamının düzenlenmesi gibi teknik noktalarda tecrübeli ve bilgi sahibi olması gerektiğidir.

İtaat eğitimi başta olmak üzere tuvalet eğitimi ya da sosyalleşme eğitimi gibi diğer alanlarda da odak noktayı eğitmen oluşturur ve bu açıdan bakıldığında eğitmen tercihinin dostumuzun yaşamı üzerindeki etkisini daha net görmek mümkündür.

Loyal Friend bünyesinde, alanında uzman ve profesyonellikleri ile ön plana çıkan eğitmenler aracılığıyla sunduğumuz temel itaat eğitiminde dostumuzu bir süre sizden uzakta eğitiyor, kabul edilebilir bir seviyeye geldiğinde ise sizin de katılacağınız eğitimlerle dostumuzun temel itaat eğitimini noktalıyoruz.

Burada soru işareti oluşturan noktaların başında hiç şüphesiz eğitim süresi gelir. Köpeklerle yakından ilgilenen hayvanseverlerin de bileceği üzere köpeklerin karakteri, fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin yanı sıra eğitimi algılama düzeyi de ırka bağlı olarak oldukça değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla temel itaat eğitiminin süresi ile ilgili kesin bir bilgi vermek mümkün olmayıp, eğitimin en azından 4 haftalık bir süreci kapsamasının kuvvetli bir ihtimal olduğunun altını çizmek daha doğru olacaktır.

Temel itaat eğitiminde yer alan komutlarla ilgili detaylara geçmeden önce altını çizmemiz gereken nokta; itaat eğitimi köpeğimize birey olarak da verebileceğimizdir. Burada önemli olan; eğitim süreci boyunca hiçbir şekilde eğitim programını aksatmamak ve köpeğimize ödün vermeden sürecin devamlılığını sağlamaktır. Hayvanseverlerin birçoğu, köpekleri ile arasındaki mesafeyi doğru belirleyemediğinden ve eğitimin bütünü için zaman ayıramadığından dolayı temel itaat eğitiminde başarısız olurlar ve profesyonel bir eğitmenin yardımına ihtiyaç duyarlar.

İtaat Eğitiminin Temeli : Hayır Komutu

Köpeklerle iç içe yaşayanların en merak ettiği noktaların başında hiç şüphesiz; ‘Köpeğe hayır komutu nasıl öğretilir ?’ sorusunun yanıtı ya da yanıtları gelir. Temel itaat eğitiminin başlangıcını oluşturan bu komut, belki de dostumuz ile beraberliğimiz boyunca en sık kullanacağımız komut olacaktır. Ses tonu ve mimimin etkili olduğu bu komutta uyarı işareti belirlemek ve istenmeyen bir davranışta dostumuza bu işaret ile karşılık vermek önemlidir.

Bir diğer önemli nokta ise; aynı tutumun sürekli olarak aynı mimik ve ses tonuyla ifade edilmesidir. Genel itibariyle bakıldığında köpeklerde eğitim süreçlerinin tümünde standart ve disipline bir yaklaşım eğitim başarısı üzerinde etki sahibi olması dolayısıyla bu tarz ufak detaylar dikkatlerden kaçmamalıdır

Hayır komutu öğretilmesi en kolay komutlardan biri olmakla birlikte, bir önceki paragrafta ifade edilen basit ama etkili açılardan temas edilmediği takdirde değerini yitirebilir, dostumuz ile aramızdaki diyalogun olumsuz yönde gelişmesini sebebiyet verebilir.

İtaat Eğitiminde Dur Komutu

Hayır komutundan sonra günlük yaşamda en sık kullanacağımız komutların başında gelen dur komutu, itaat eğitimde ve köpeğimizin yaşantısında önemli bir yere sahiptir.

Köpeğe dur komutunu öğretirken, zaman zaman hayır komutundan da yardım almamız gerekebilir.

Dostumuza dur komutunu verirken avuç içimizi kullanmamız gerekir. Bu açıdan baktığımızda; dur komutunun vücut duruşu ile desteklenmesinin, köpeğimiz üzerinde çok daha etkili olacağını söyleyebiliriz.

Köpeğimize avuç içimizle dur komutu verdikten sonra muhtemelen dostumuz ilk birkaç denemede bize doğru hareket edecektir. Tam bu sırada ilk öğrettiğimiz hayır komutunu kullanarak dostumuzun hareketini sonlandıracak ve yerinde kalması gerektiğini kararlılıkla telkin edeceğiz.

Daha sonrasında ise bir iki adım (daha fazla değil, mesafeyi korumamız önemli) geriye giderek dur komutumuzu tekrarlayacağız ve tekrar bir iki adım geriye giderek adım adım mesafeyi açacağız.

Köpeğimiz eğer aradaki mesafeyi kapatmaya yeltenmez ve olduğu yerde kalmayı başarır ise, onu mutlaka ödül maması ile kutlayacağız.

Köpeğimizin bu komutu tam anlamıyla kavradığını tespit etmek adına her denemede mesafeyi birkaç adım açmamız önemli bir detay. Eğitim sürecinde adım adım ilerlemek, dostumuzun kavrayışını yükseltmekle birlikte eğitime adaptasyonunu da kolaylaştırması açısından tercih etmemiz gereken bir metod.

İtaat Eğitiminin Sosyal Komutu : İzle

Köpekler hiç şüphesiz sosyal varlıklardır ve egzersize, oyuna ya da diğer canlılar yani sosyal çevre ile etkileşime geçmeye ihtiyaç duyarlar.

Köpek sahiplerinin, köpekleri ile sosyal yaşamdayken karşılaştığı temel sorunların başında gelen başıbozukluk, çevredeki nesnelere ve canlılara aşırı tepki verme, dikkat dağınıklı ve agresyon gibi problemler, itaat eğitiminde kavratılacak izle komutu ile ortadan kaldırılabilir.

Yavru köpekler sahiplerini takip etmeye meyilli olsalar da bu tutumları zamanla değişebilir ve sosyal hayatta köpeğimiz ile dolaşmak problemli bir hal alabilir.

İzle komutunu öğretirken, köpeğimizin adını kullanmamız ve bu hamleyle dikkatini bize vermesini sağlamamız, komutu uygulamadan önce köpeğimize eğitim tasması takarak onu, kafası sol dizimize denk gelecek şekilde konumlandırmamız ve tasmanın boynunu sıkmadığından emin olmaması gerekiyor.

Yapacağımız yürüyüşte dostumuzun dikkatinin dağıldığı her anda ona adıyla seslenerek izle komutunu vermemiz, eğer komutu dikkate almadıysa önce hayır komutunu kullanarak tasmayı sıkılaştırmamız, dikkate aldı ve bizi izlemeye devam ettiyse ödül maması vermemiz, izle komutundaki süreci özetleyecek detaylardır.

Elbette köpeğimizin bir ya da birkaç yürüyüş ile izle komutunu tam anlamıyla kavraması mümkün değildir. Dolayısıyla itaat eğitiminde yalnızca izle değil tüm sürecin başarıya ulaşması adına düzenli pratik yapmamızda fayda vardır.

Temel itaat eğitimi nedir ?

Temel itaat eğitimi, yaşamımıza renk katan köpeklerimizin sosyal yaşama daha kolay uyum sağlamasına imkan veren, günlük yaşantısındaki tuvalet, egzersiz, beslenme ve dinlenme ihtiyaçlarının disipline olmasına zemin hazırlayan, yaşam alanlarımızdaki mesafeyi doğru çizmemizi sağlayan ve köpeğimizin yaşam konforunu arttıran bir süreçtir.

Temel itaat eğitimi komutları nelerdir ?

Köpeğimizi alacağı diğer eğitimlere hazırlayan ve başta bizim yaşamımıza olmak üzere sosyal yaşama adapte olmasını kolaylaştırarak yaşam kalitesini arttıran temel itaat eğitimin kapsadığı komutlar; ‘Hayır, Dur, İzle, Bekle, Otur ve Yat’ olarak sıralanabilir.

Temel itaat eğitimi ne zaman başlar ?

Köpek ırklarının fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin yanı sıra zekaları yani kavrayışları, temel itaat eğitiminin ne zaman başlaması gerektiği noktasında belirleyicidir. Erken gelişim gösteren, baskın karaktere sahip ve eğitime yatkın olan Doberman, Rottweiler, Chow Chow (Çin Aslanı), Alabai (Alabay) ve Presa Canario gibi köpek ırklarında eğitim 5 – 5.5 aylık olduklarında başlayabilirken; Golden Retriever, Labrador Retriever, Beagle, Toy Poodle vb. ırklarda 6. aydan 9. aya kadar geçen süre içerisinde eğitime başlanmasının bir sakıncası yoktur. Köpeğinizin temel itaat eğitimine hazır olup olmadığını öğrenmenin en doğru yolu; uzman köpek eğitmenlerimiz ile hemen iletişime geçmenizdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp Rezervasyon
Hemen Bilgi Al !