Loyal Friend » Köpek Hastalıkları » Köpeklerde İshal

Köpeklerde İshal

Köpeklerde karşı karşıya kalınan problemlerin başında gelen kusma ve ishal durumu her ne kadar iki farklı rahatsızlıkmış gibi gözükse de, her iki sorunun da temelinde yatan noktaların ağırlıklı olarak sindirim sistemi üzerinde yoğunlaşmış olması ve birbirleri ile ilişki içerisinde olmaları dolayısıyla bir arada değerlendirilmeyi hak eden iki rahatsızlıktır.

Köpeklerde İshal Neden Olur ?

Köpeklerde ishalin nedenleri de genel itibariyle sindirim sistemindeki bozukluklar olarak şekillenmekle birlikte şu şekilde özelleştirilebilir;

  • Dostumuzun çöpten ya da çevreden temin ettiği bozulmuş yiyecekleri tüketmesi.
  • Çeşitli hastalıklara çözüm olması amacıyla kullanılan ilaçların sindirim sistemine olumsuz etkimesi.
  • Birçok farklı etkene bağlı olarak gelişen stres durumu.
  • Bakterilerin sindirim sisteminin normal işleyişini sekteye uğratması.
  • Bağırsak parazitlerinin dışkılamanın yapısını değiştirmesi.

İshal olmadan önce köpekler; iştahtan kesilme, keyifsizlik, huysuzluk ve ateş yükselmesi gibi semptomlar ile ishalin sinyallerini sahibine verebilir. Tabii bu semptomlar farklı hastalıklara da işaret edebileceğin dolayı kesin bir yargıya varabilme noktasında yetersizdirler.

Köpeklerde ishal durumunda büyük ölçekli sıvı kayıpları ortaya çıkar ve bu durumun dezenfekte edilmiş bir su kabında, temiz su ile ortadan kaldırılması gerekir. Özellikle su kaybına değinilmesinin nedeni; ishali sonrası en sık karşılaşılan problemlerden biri olarak köpekseverlerin karşısına çıkıyor olmasıdır.

İshalin nedenleri incelendiğinde köpeğimizin disiplinli ve sistematik bir eğitim programından geçmesinin de ileride karşılaşılması muhtemel hastalıklar üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle çöpten ya da çevreden tüketilen besinler ile zehirlenme ya da bakteri alımı gibi nedenler çevresinde gelişen ishal durumu, eğitimin öneminin bir kez daha vurgulanması açısından oldukça önemlidir.

Sindirim sistemindeki ani değişimleri engellemesi ve sistematik bir beslenme sürecinin önünü açması açısından;

  • Düzenli periyotlarla köpeğin yapısına uygun şekilde yapılan egzersizler.
  • Yeni mamaya geçiş sürecinde ilk etapta eski ve yeni mamayı belirli oranda karıştırarak zamana bağlı olarak yeni mamanın rasyondaki ağırlığının arttırılması stratejisi.
  • Yem ve su kaplarının sürekli olarak dezenfekte edilmesi.

kritik öneme sahiptir.

Bir önceki paragraflarda net bir şekilde ifade edildiği üzere köpeklerde görülen sağlık problemlerinde veteriner hekim bilgisi dahilinde olmadan kesinlikle herhangi bir müdahale uygulanmaması durumu kusma ve ishal için özellikle bir kez daha dikkat çekilmesi gereken bir alandır. Bunun nedeni; kusma ve ishalin basit sağlık sorunları olarak göz ardı edilmesi ve problemlerin ortadan kaldırılması amacıyla herhangi bir bilimsel dayanağı olmayan önlemlerin alınarak dostlarımızın yaşamının daha da zorlaştırılmasıdır.

Tabii bu durum köpek sahiplerinin dostlarımızı ilgilendiren hastalıklara müdahale noktasında bilgi sahibi olmasına engel değil, aksine veteriner hekim kontrolünde yürütülecek süreçten tam anlamıyla verim alınabilmesi adına bir gerekliliktir.