Kulak Enfeksiyonu

Diğer evcil hayvanlara kıyasla kulak yapıları dolayısıyla kulak enfeksiyonuna yakalanma ihtimali daha yüksek olan köpeklerde, kulak enfeksiyonuyla ilgili ilk etapta temel semptomları incelemek, daha sonrasında ise bu semptomlara neden olan dolaylı ve dolaysız faktörlere değinerek enfeksiyonun dostumuzun yaşantısı üzerindeki olumsuz etkilerinin minimize edilmesine yönelik tavsiyeler vermek şüphesiz doğru bir yaklaşım metodu olacaktır.

Köpeklerde kulak enfeksiyonu kısa sürede ilerleyebilen bir hastalıktır.
Köpeklerde kulak enfeksiyonu kısa sürede ilerleyebilen bir hastalıktır.

Köpeklerde Kulak İltihabı Belirtileri

Köpeklerde kulak enfeksiyonunun temel semptomları;

  • Kulak enfeksiyonu dostumuz için dayanılması güç bir acı meydana getirir ve bu nedenden ötürü dostumuz kulağına dokunulmasını istemez ve kafasını ağrıyı azaltacak şekilde eğimli tutma gayreti gösterir.
  • Köpekler rahatsızlıklarını halsizlik, keyifsizlik, iştah kaybı ve yüksek ateş gibi temel ifadelerle de dile getirirler. Tabii bu noktada; halsizlik ya da yüksek ateş gibi semptomların doğrudan kulak enfeksiyonunu işaret etmediği fakat köpeklerde hastalığı kesin olarak sembolize ettiğinin altını çizmek gerekir. Dolayısıyla bunlar tek başına bir semptom olmasa da işaret olarak okunmalıdır.
  • Enfeksiyonun tedavisine yönelik müdahalenin gecikmesi durumunda dostumuzun kulağında iltihap gelebilir ve bu iltihap çoğu zaman çevreye rahatsızlık verecek denli kötü bir kokuya sahiptir. Bu açıdan bakıldığında köpeklerde kulak enfeksiyonunun en temel ve önemli belirtisinin; kulaktan gelen kötü kokulu iltihap olduğu ifade edilmelidir.
  • Kulak denge işlevinde hiç şüphesiz çok önemli bir paya sahiptir ve bu nedenle kulakta meydana gelen problemler köpeğimizin dengesinde de bozulmalara, özellikle oturup kalkma esnasında gözle görülür hareket bozukluklarına yol açar ve bu durum da önemli bir semptom olarak değerlendirilir.
  • İşitme fonksiyonlarında azalmaya bağlı olarak dostumuzun çevreden gelen iletilere tepkisi azalabilir. Tabii bu işitme kaybını net olarak gözlemle ölçümlemek her zaman mümkün olmamakla birlikte; ileri derece enfeksiyonlarda net bir şekilde göze çarpan semptomlardan biridir.

Kulak enfeksiyonu kapsamında ilk paragraflarda da ifade edildiği gibi problemin köpeğimiz üzerindeki yansımalarına değindikten sonra bu yansımaların nedenleri incelenecektir.

Köpeklerde sık görülen hastalıklardan biri de kulak enfeksiyonudur.

Köpeklerde Kulak Enfeksiyonunun Nedenleri

Köpeklerde kulak enfeksiyonunun birkaç farklı nedeni olmakla birlikte genel itibariyle bu nedenlerin hastalık üzerindeki etkisine bakıldığında yabancı  cisimlerin ve alerjen durumların daha etken rol oynadığı dikkate çarpar. Tabii bu ifadeden kulak enfeksiyonlarının yalnızca iki farklı etken çevresinde geliştiğini anlamamak, problem tespit edildikten sonra çözüm arama esnasında tüm alternatifleri değerlendirmek gerekir.

Bu kapsamda, köpeklerde kulan enfeksiyonuna neden olabilecek etkenleri şu şekilde değerlendirmek mümkündür;

  • Yabancı Cisimler : Ağırlıklı olarak uzun kulaklara sahip köpek ırklarında etki sahibi olan bu faktör, çoğunlukla bahar ve yaz aylarında kendini gösterir. Köpeklerde özellikle bu mevsimlerde otlak alanlarda dolaşma esnasında kulağa herhangi bir ot kaçmamasına özen gösterilmeli, köpeğin bu tarz dolaştırmalardan sonra düzenli olarak fırçalanması ve kulaklarının incelenerek enfeksiyona neden olabilecek etkenlerin minimize edilmesi gerekir.
  • Alerjiler : Alerjen etkiler özellikle dış kulak enfeksiyonun oluşumunda pay sahibidir ve dış kulak enfeksiyonları da genellikle kötü kokulu akıntı, dostumuzun kafasını ağrıyı belli edecek şekilde yoğun olarak sallaması ve kulaklarda ateş yükselmesi semptomları ile kendini ifade eden bir enfeksiyon türüdür.

Dış kulak enfeksiyonunu orta ve iç kulak enfeksiyonlarından ayıran temel nokta; tedavisinin daha kapsamlı olması ve müdahale edilmediği takdirde daha çabuk ilerleme kaydedebilmesidir. Dolayısıyla dış kulak enfeksiyonlarında çok daha dikkatli ve çabuk davranmak, dostumuzun sağlığı için gerekli ve çok önemlidir.

  • Tümörler : Tümörler de alerjen etkenler gibi dış kulak enfeksiyonlarına sebep olur ve kısa bir süre içerisinde sağırlığa kadar gidebilecek bir problemdir. Tümörler her ne kadar yaşça ilerlemiş köpeklerde sıklıkla rastlanan bir durum olsa da genç ve orta yaşlı köpek sahiplerinin de dikkatli davranması gerekir.
  • Darbe ve Mikroorganizmalar : Kulağa alınan fiziki darbelerde en ciddi pay sahibi; köpeğin kulağını kaşıması ve bu kaşınmanın cilt üzerinde tahribata neden olarak kaşınma durumunu deyim yerindeyse döngüye sokması ve bu kaşınmanın da darbe etkisi olarak kulakta enfeksiyona neden olmasıdır.

Mikroorganizmalar açısından bakıldığında göze çarpan durumun; köpeğimizin kulağına su kaçması olduğunu ifade etmek gerekir. Tabii bu durumun da oluşmasını çok basit kontroller ile önlemek mümkündür ve alınacak bu basit önlemler hastalığa neden olabilecek tüm faktörlerin etkilerinin minimize edilmesi açısından gerekli ve elzem bir bakış açısıdır.

Kulak enfeksiyonunun tedavisi noktasında ise kusma ve ishalde olduğu gibi veteriner hekim tümüyle yetki sahibi olup, çoğunlukla antibiyotik tedavisi ile problemin çözümüne giden yol çizilse de enfeksiyonun ilerlemesine bağlı olarak ameliyat seçeneği dahi gündeme getirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp Rezervasyon
Hemen Bilgi Al !