Köpeklere Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir ?

Köpeklerde eğitim bütünüyle bakıldığında hiç şüphesiz kolay bir süreç değildir ve temel olarak sevgi, sabır ve disiplin üzerine inşa edilen eğitim programlarının başarılı olması mümkündür. Köpeklerde eğitim kapsamında yer alan ve çerçevesi ile özel bir alan olan köpeklerde tuvalet eğitimi, her ne kadar kolay bir süreç gibi görünse de, doğru noktalara değinilmediği takdirde tahmin edilenden daha çok probleme yol açar ve yalnızca vakit ya da enerji kaybı değil, yaşamınızı renklendiren minik dostunuzla aranızdaki bağın zayıflamasına hatta kopmasına dahi neden olabilir.

Köpeklerde tuvalet eğitimi ile ilgili tüm detaylar !

Köpeklerde Tuvalet Eğitimi

Genel olarak ilk paragrafta da kısaca değinildiği üzere köpeklerde tuvalet eğitimi, hasass birkaç nokta doğru uygulandığı takdirde nispeten kolay bir süreç olacakken, yanlış uygulamalar ciddi sorunlara yol açacak, köpeğinizin ve sizin huzurunuzu bozacaktır. Dolayısıyla köpeklerde tuvalet eğitimiyle ilgili bilinmesi gereken ilk nokta; eğitim süreci boyunca her aşamada hassas davranılması ve gerekli tüm detayların gözden geçirilmesidir.

Yavru köpeklerde tuvalet eğitimi oldukça hassas bir konu olup uzman desteği gerektirir.

Köpek eğitimine konu olan alanların tümünde olduğu gibi tuvalet eğitiminde de adım adım hareket etmek ve tüm aşamları kendi özelinde değerlendirmek gerekir. Bu bakış açısı itibariyle, köpeklerde tuvalet eğitimi noktasında atılması gereken temel adımları şu şekilde sıralamak ve detaylandırmak mümkündür;

  • Minik Dostumuza Ait Bir Alan Oluşturmalıyız : Başta beslenme ve tuvalet eğitimi olmak üzere dostumuzun yaşam içerisindeki rolüne daha çabuk adapte olmasını sağlayacak olan eğitimlerin tümü için gerekli bir noktadır. Nitekim tuvalet eğitimi kapsamında da dikkat çekilmesi gereken ilk nokta burası olur. Dostumuzun siz ya da aileniz ile ilk temasında yani ev ortamına ilk adımı attığında tuvalet eğitiminin başlatılması, hızlı aksiyon alınabilmesi önemli bir aşama olup, bu eğitim sürecinin başlatılması için çeşitli hazırlıkların yapılmış olması gerektiği unutulmamalıdır. Bu hazırlıklardan ilki; dostunuzun sizin yokluğunuzda vakit geçirebileceği, yorgun olduğunda uyuyabileceği, beslenebileceği ve eğlenebileceği bir alanın oluşturulmasıdır. Dolayısıyla bu alanda oyuncak, yemek kabı, suluk, yastık vb. dostumuzun ihtiyacını karşılayabileceği tüm nesneler bulunur ve dostumuzun ona özel oluşturulan bölgede tümüyle kendini güvende ve rahat hissetmesi sağlanır. Burada sıralanan nesnelerin yanı sıra tuvalet güvenliği için petlerin de bu alanda olması gerekir. Eğitim süresi boyunca kullanılacak olan tuvalet petleri temel itibariyle iki amaç taşır. Bu amaçlardan ilki; eğitim esnasında oluşabilecek tersliklere karşı yaşam alanlarının kirlenmesini önlemek, bir diğeri ise; tuvalet alışkanlığını bu petler yardımıyla kazandırmak, dostumuza tuvaletini yapması gereken noktaları göstermektir. Her eğitimde olduğu gibi tuvalet eğitiminde de temel hedef; dostumuzun sosyal yaşam içerisinde rolünü tümüyle benimsemesi ve insan yaşantısına entegre olmasıdır. İlk etapta dostumuzun kendisini güvenli hissettiği bu alanın tümüne yayılan tuvalet petleri zamanla kaldırılmalı ve köpeğin yuvasında adım adım uzaklaştırılmalıdır. Köpeğiniz petlerin ne anlama geldiğini kavradığında, alanından uzaktaki tuvalet petine gidecek ve ihtiyacını burada giderecektir. Tabii bu hayli zaman, sabır ve sevgi isteyen bir süreçtir. Yetişkin ya da yavru fark etmeksizin, tuvalet eğitimi verilen köpeklerin tümünde bu üç ana faktörün dikkate alınması gerekir. Yavru köpeklerde tuvalet eğitimi açısından bu üç faktöre bakıldığında; doğru uygulamalar ile birleştirilen sabır, sevgi ve disiplinin eğitim süreci ve başarısı üzerinde doğrudan etki sahibi olduğu görülür.

Tuvalet eğitiminde sevecen ve sabırlı olunması gerekir.

  • Uygulamalı Öğrenme Süreci İşe Yarar Bir Yöntemdir : Ev ortamında köpeğinize tuvaletini pede yapma alışkanlığı kazandırabilmeniz için bu eğitimi sosyal yaşama da taşımak gerekir. Nitekim eğitimin temel amacı göz önünde bulundurulduğunda, ev ortamında gerçekleştirilecek olan sürecin tek başına yeterli olmayacağı, eğitimin kapsamının kesinlikle genişletilmesi gerektiği oldukça net bir şekilde görülür. Tuvaletini pede yapma alışkanlığı kazanan ve ev ortamında kendini güvende hissederek bu ihtiyacını gideren köpeklerde doğal bir refleks olarak dışarıda yani sosyal yaşamda, kendini güvende hissetmediği ortamda tuvaletini tutma refleksi gelişecektir. Dolayısıyla bu tepkiyi ortadan kaldırabilmek adına ilk sokak gezinlerinde yanınızda tuvalet pedinizi de taşımanız ve köpeğiniz ihtiyacını bu ped üzerinde gidermesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu yaklaşım ile hem köpeğiniz sosyal yaşam içerisine daha çabuk entegre olmasına yardımcı olur, hem de onun istediği değil sizin istediğiniz noktaya tuvaletini yapmasını sağlarsınız.

Köpeklerde tuvalet eğitimi noktasında disiplin en önemli kavramdır.

  • Minik Dostlarımıza Karşı Sabırlı Olun : Köpeğinizin tuvalet alışkanlığı kazanması onun mensup olduğu ırka, büyüme eğirisine ve yetişkin ise yavruluk döneminde kazandığı alışkanlıklara bağlıdır. Bu nedenle dostlarımıza tuvalet eğitimi verirken kesinlikle ve kesinlikle sabır kavramından ödün vermemek, onları cezalandırmamak, bilakis doğru yaptıkları en ufak harekette ödüllendirerek köpeklerde tuvalet eğitimi kapsamında belirli standartlar belirlenmesi gerekir.

Genel itibariyle üç aşamada incelediğimiz köpeklerde tuvalet eğitimi ile ilgili üzerinde durulması gereken bir nokta da; eğitim sürecinin köpeklerde yemek eğitimi ve bakım konularıyla da yakından iligli olduğudur. Köpeğinizin günlük yaşamının rutine girmesi tuvalet eğitimini kolaylaştıracak, bu rutin içerisindeki yemek ve uyku saatlerinin standartlaşması ise köpeğinizin tuvalete ihtiyaç duyduğu saatlerin netleşmesini sağlayacaktır. Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler neticesinde köpeklerin en sık tuvalete çıktığı vakit; yemek ve uyku sonralarıdır. Dolayısıyla bu iki zamanın bir sistematiği oturtulması, tuvalet saatlerinde düzenlemelere gidilmesinin ve eğitim sürecinin önünü açacaktır.

Köpeklerde Tuvalet Eğitimi Ne Kadar Sürer ?

Tuvalet eğitimi kapsamında merak edilen soruların başında hiç şüphesiz ‘ Köpeklerde tuvalet eğitimi ne kadar sürer ?‘ sorusu gelir. Bu soruya farklı açılardan yanıt vermek mümkündür çünkü; köpeğin ırkı, büyüme hızı, yetiştiriliş biçimi ve eğitimin disiplin içerisinde yürütülmesi, tuvalet alışkanlığının kazandırılmasında etki sahibi faktörlerdir. Süre noktasında her ne kadar aylık ifadeler kullanılsa da, çoğunlukla yavru köpeğin ergenliğe erişene yani 6 aylık süreci geçene kadar tam anlamıyla tuvalet alışkanlığı kazanamadığı, yetişkin köpeklerde tuvalet eğitimi için ise bu sürenin daha da uzayabileceği ifade edilir.

Yaşamını köpeklerle renklendiren ya da renklendirmeyi düşünenler için tuvalet eğitimiyle ilgili odak nokta; eğitimin süresi değil eğitimin tam anlamıyla uygulanıp uygulanamadığı sorusunun yanıtı üzerine olmalıdır. Ve tabii daha önce de ifade edildiği gibi eğitim süresi boyunca sabır ve sevgi kavramlarından asla ödün verilmemesi, eğitimin süresini etkilemesinin yanında dostunuz ile aranızdaki bağı da kuvvetlendirecektir. Toparlamak gerekirse; köpeklerde tuvalet eğitiminin süresi ile ilgili kesin bir ifade kullanmamakla birlikte 3-4 aylık periyottan sonra rutine girmeyen eğitimlerde programın daha da sıkılaştırılması gerektiğinin altını çizmek gerekir. Elbette oldukça hassas varlıklar olan köpekleri ilgilendiren eğitim, bakım vb. noktalarda uzman görüş ve desteği almak her zaman için daha doğru bir yaklaşımdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp Rezervasyon