Temel İtaat Eğitimi

Yaşamımızın vazgeçilmezi olan dostlarımızın gerek bizlerle gerekse de sosyal yaşamla uyumlu bir karaktere bürünebilmeleri adına başlangıç noktası olma özelliğini taşıyan temel itaat eğitimi; ‘Hayır, İzle, Dur, Otur ve Bekle’ başta olmak üzere birçok temel komutu içerisinde barındıran ve dostumuzun yaşamının ilerleyen dönemlerinde alması muhtemel eğitim programlarına zemin hazırlayın bir süreç olarak tarif edilebilir.

Köpek İtaat Eğitimi

Köpeğin alacağı itaat eğitiminin tam anlamıyla başarılı olabilmesi adına ilk etken hiç şüphesiz eğitmendir ve bu etkeni de kendi içerisinde eğitmenin dostumuza yaklaşımı, tecrübesi ve teknik bilgi düzeyi olmak üzere üç aşamalı olarak değerlendirmek mümkündür.

Eğitmenle ilgili olarak yapılması gereken en genel değerlendirme; dostlarımıza sevecen fakat disiplinli bir açıdan yaklaşması gerektiği ve temel itaat eğitiminde verilen komutlar başta olmak üzere ödül ve ceza sistemi, dinlenme aralıklarının programlanması ve eğitim ortamının düzenlenmesi gibi teknik noktalarda tecrübeli ve bilgi sahibi olması gerektiğidir.

İtaat eğitimi başta olmak üzere tuvalet eğitimi ya da sosyalleşme eğitimi gibi diğer alanlarda da odak noktayı eğitmen oluşturur ve bu açıdan bakıldığında eğitmen tercihinin dostumuzun yaşamı üzerindeki etkisini daha net görmek mümkündür.

LoyalFriend bünyesinde, alanında uzman ve profesyonellikleri ile ön plana çıkan eğitmenler aracılığıyla sunduğumuz temel itaat eğitiminde dostumuzu bir süre sizden uzakta eğitiyor, kabul edilebilir bir seviyeye geldiğinde ise sizin de katılacağınız eğitimlerle dostumuzun temel itaat eğitimini noktalıyoruz.

Burada soru işareti oluşturan noktaların başında hiç şüphesiz eğitim süresi gelir. Köpeklerle yakından ilgilenen hayvanseverlerin de bileceği üzere köpeklerin karakteri, fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin yanı sıra eğitimi algılama düzeyi de ırka bağlı olarak oldukça değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla temel itaat eğitiminin süresi ile ilgili kesin bir bilgi vermek mümkün olmayıp, eğitimin en azından 4 haftalık bir süreci kapsamasının kuvvetli bir ihtimal olduğunun altını çizmek daha doğru olacaktır.

İtaat Eğitiminin Temeli : Hayır Komutu

Köpeklerle iç içe yaşayanların en merak ettiği noktaların başında hiç şüphesiz; ‘Köpeğe hayır komutu nasıl öğretilir ?’ sorusunun yanıtı ya da yanıtları gelir. Temel itaat eğitiminin başlangıcını oluşturan bu komut, belki de dostumuz ile beraberliğimiz boyunca en sık kullanacağımız komut olacaktır. Ses tonu ve mimimin etkili olduğu bu komutta uyarı işareti belirlemek ve istenmeyen bir davranışta dostumuza bu işaret ile karşılık vermek önemlidir.

Bir diğer önemli nokta ise; aynı tutumun sürekli olarak aynı mimik ve ses tonuyla ifade edilmesidir. Genel itibariyle bakıldığında köpeklerde eğitim süreçlerinin tümünde standart ve disipline bir yaklaşım eğitim başarısı üzerinde etki sahibi olması dolayısıyla bu tarz ufak detaylar dikkatlerden kaçmamalıdır.

Hayır komutu öğretilmesi en kolay komutlardan biri olmakla birlikte, bir önceki paragrafta ifade edilen basit ama etkili açılardan temas edilmediği takdirde değerini yitirebilir, dostumuz ile aramızdaki diyalogun olumsuz yönde gelişmesini sebebiyet verebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp WhatsApp Rezervasyon